Przejdź do treści

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu
ul. Mogielnicka 67, 05-600 Grójec

czynne w dni robocze w godz. 7:30 - 15:00
e-mail grojec@psse.waw.pl

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Grójcu

Jolanta Podlińska-Matysiak

przyjmuje interesantów
we wtorki w godz.: 10:00-12:00
grojec@psse.waw.pl

 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Grójcu sprawuje nadzór sanitarny w powiecie grójeckim.

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia

222 500 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7 dostępne są pod adresem:

https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

Koronawirus informacje aktualne:

https://www.gov.pl/web/koronawirus

http://www.gis.gov.pl


Strona główna

Aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

I. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XIII dotyczy informacji nt. prac Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.

Czytaj więcej

Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3

Czytaj więcej

Komunikaty

Komunikat dla lekarzy - platforma gabinet.gov.

Z dniem 22.10.2020 r. lekarze POZ kierujący pacjentów na badania w kierunku SARS-Cov-2 wpisują zlecenia wyłącznie na platformie gabinet.gov.pl

Jeżeli dla pacjenta niesamodzielnego konieczna jest karetka wymazowa, należy to zaznaczyć w systemie. Zaznaczenie potrzeby karetki wymazowej jest bezwzględnym warunkiem jej wysłania do pacjenta.

Lekarze, którzy nie mają dostępu do platformy gabinet.gov.pl wysyłają zgłoszenia na badania pacjentów niesamodzielnych na formularzu Zlecenia testów w kierunku SARS na stronie internetowej wsse.waw.pl

Czytaj więcej

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wydana w dniu 27.12.2018 i 31.12.2018

w wodociągach zlokalizowanych na terenie gmin: Belsk Duży, Błędów, Chynów, Goszczyn, Grójec, Jasieniec, Mogielnica, Nowe Miasto nad Pilicą, Pniewy, Warka.

Czytaj więcej

Ostrzeżenia

Ostrzeżenie o możliwym kontakcie z osobą zarażoną wirusem COVID-19

Dnia 20 listopada 2020 r. autobusem PKS Grójec relacji Grójec-Warszawa godz. 5.30 podróżował pasażer zarażony COVID-19. W związku z  tym i możliwością zakażenia pasażerów tego kursu prosimy o kontakt z Inspekcją Sanitarną pod nr tel. 222 500 115.

Czytaj więcej