Przejdź do treści

Oferta Badań

Badanie w kierunku schorzeń jelitowych

Nie wykonujemy badań do odwołania, ponieważ nie przeprowadza ich laboratorium PSSE w Radomiu, z którym współpracowaliśmy.

Materiał do badania zbieramy przez 3 kolejne dni: sobota, niedziela, poniedziałek poprzedzające datę dostarczenia próbek. Całkowity koszt badania to 155 zł

Aby otrzymać komplet próbówek i zapisać się na badania pacjent jest obowiązany do okazania dowodu wpłaty na kwotę 115.00 zł na rachunek PSSE w Radomiu ul. G. Okulickiego 9D

Nr rachunku NBP o/o Warszawa 97 1010 1010 0108 7822 3100 0000

Kwota 40,00 zł jest płatna gotówką w dniu przyniesienia materiału .

Próbki przynosimy do PSSE we wtorek w godzinach 8 -12.00,

Na próbówkach piszemy tylko imię i nazwisko.

Pobieranie materiału do badań: 1 raz zamoczyć pałeczkę w kale na wysokości ok.1 cm. Zdjąć korek z próbówki i ostrożnie umieścić pałeczkę z próbką kału w próbówce .