Przejdź do treści

Aktualności

Archiwum aktualności

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje że:

I. W przypadku objęcia przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej osoby kwarantanną z powodu narażenia na chorobę wywołaną wirusem SARS-CoV-2, informację o tym umieszcza się w przeznaczonym do tego celu systemie teleinformatycznym. Decyzji organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wydaje się.

II. Informacja o objęciu kwarantanną osoby, której ona dotyczy, może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon. Jest to podstawowy i skuteczny prawnie sposób nakładania kwarantanny, jednocześnie zapewniający odpowiednią szybkość postępowania w obecnych uwarunkowaniach wynikających z epidemii wirusa SARS-CoV-2.

Czytaj więcej

Komunikat XIII Międzyresortowej Komisji do spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy

KOMUNIKAT XIII dotyczy informacji nt. prac Parlamentu Europejskiego i Komisji
Europejskiej nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony
pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników
rakotwórczych lub mutagennych podczas pracy.

Czytaj więcej

Wytyczne GIS dla żłobków i przedszkoli

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego
z dnia 4 czerwca 2020 r. (druga aktualizacja) dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych
w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3

Czytaj więcej

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postepowania z odpadami

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań
na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Czytaj więcej